((شیوه نامه نحوه احراز وتعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ( شرکت ها)  ثبت شده در منطقه آزاد انزلی  برای صدور و تمدید پروانه اشتغال وبهره گیری از تخصص اتباع بیگانه   ))

درصورت ثبت سرمایه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با تعریف سرمایه در مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر 50 هزار دلار سرمایه ثبت شده امکان اشتغال بکار یک تبعه خارجی به مدت یکسال فراهم می باشد. تمدید پروانه اشتغال واقامت اتباع خارجی منوط به تداوم شرایط بند حاضر بوده وباید به تایید سازمان برسد .
تبصره الف) : هرگونه اقدام تجاری بنام غیرمورد تأیید نمی‌باشد.
2- به منظور توسعه تجارت در منطقه آزاد انزلی، اشخاص حقیقی وحقوقی که نسبت به فعالیت در حوزه واردات و صادرات وترانزیت کالا از طریق بنادر منطقه ازاد انزلی یا ایجاد نمایندگی رسمی برندهای جهانی و خرده فروشی کالای مسافری در منطقه آزاد اقدام می نمایند، مشمول ضوابط ذیل می گردند:
1-2): به ازای فعال سازی حداقل 100 متر مربع فضای تجاری از طریق راه اندازی نمایندگی رسمی برندهای جهانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی امکان صدور پروانه اشتغال واقامت برای شخص حقیقی یا مدیرعامل ( برای اشخاص حقوقی ) وجود دارد.
تبصره : انجام فعالیت خرده فروشی خارج از شرایط اعلامی بند فوق شامل اعطای پروانه اشتغال واقامت برای اتباع خارجی نمی گردد. 
2-2 : در صورت فعالیت این اشخاص در حوزه واردات وصادرات وترانزیت کالا از بنادر منطقه به ازای تراکنش حداقل 2 میلیون دلار در سال امکان اشتغال مدیرعامل یا نماینده رسمی ایشان در منطقه وجود دارد.
3-2): امتیازات ذکر شده در این ماده با هدف تسهیل در تردد تجار در منطقه بوده ودر خصوص اعضای خانواده و وابستگان تبعه خارجی مطابق ماده 6 این آیین نامه اقدام خواهد شد. 
4-2: در صورت فعالیت بیش از حد نصاب تعیین شده این اشخاص در منطقه امکان اشتغال بیشتر اتباع از طریق طرح در هیأت  فنی اشتغال منطقه وجود دارد.  
درصورت انجام صادرات بنام واحد های تولیدی منطقه که پروانه بهره برداری از سازمان دارند در مدت حداقل شش ماه گذشته و یا ارزش صادرات انجام شده( صادرات به خارج از کشور یا داخل کشور) حداقل به مبلغ 100  هزار دلار مشروط به موارد ذیل می‌باشد:
تبصره الف): در صورت انجام صادرات حداقل به مبلغ 100 هزار دلار و ارائه اسناد رسمی صادرات به نام شرکت یا هر یک از مؤسسان و اعضای هیأت مدیره آن شرکت می‌تواند به ازای هر 100  هزار دلار صادرات یک تبعه خارجی را در همان سال بکارگیری نماید.
تبصره ب): عدم تداوم تولید یا صادرات در هر سال موجب عدم تمدید پروانه اشتغال و اقامت اتباع خارجی شرکت خواهد شد و حقی برای شرکت برای تداوم حضور کارکنان خارجی آن ایجاد نمی‌کند.
استخدام نیروی کار ایرانی در شرکت(استخدام و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای کارکنان ایرانی) توسط شرکت با در نظر گرفتن نسبت حداقل 2 نفر مستخدم ایرانی در قبال بکارگیری یک نفر تبعه خارجی مشروط به اینکه نیروی کار ایرانی درکل سال در شرکت اشتغال داشته باشد.
تبصره الف): شرکت مؤظف است به منظور تمدید پروانه اشتغال و اقامت اتباع خارجی خود اسناد مرتبط با بکارگیری کارگران ایرانی متناسب با نسبت اعلام شده در بند فوق را به متولی صدور وتمدید مجوز فعالیت اقتصادی و پروانه اشتغال و اقامت اتباع خارجی در سازمان  منطقه آزاد انزلی تحویل نماید و در صورتی که شرکت مذکور نسبت به اخراج و عدم جایگزینی کارگران ایرانی در شرکت دربازه زمانی مذکور اقدام نماید پروانه اشتغال و اقامت و مجوز فعالیت اقتصادی تبعه خارجی تمدید نخواهد شد.
سپرده‌گذاری : متقاضیان دریافت پروانه کار که نتوانند براساس شاخص‌های پیش گفته اعتبار شرکت خود را مستند کنند، لازم است نسبت به سپرده‌گذاری حداقل 50 هزار دلاربه نرخ ارز متقاضی(یا معادل آن از سایر ارزها از جمله ریال) برای هر نفر تبعه خارجی  متقاضی اشتغال بکار در منطقه آزاد انزلی(با شرط عدم کاهش یا 
برداشت آن در مدت اعتبار پروانه کار) در یکی از شعب  بانک‌های مستقر در منطقه آزاد انزلی که حاضر به همکاری در این زمینه باشند اقدام کنند.
تبصره الف) : شرکت مؤظف است در پایان مهلت اعتبار پروانه اشتغال تبعه خارجی به منظور تمدید پروانه اشتغال و اقامت، اسناد دارای مهر وتأیید بانک مرتبط با عدم برداشت یا کاهش سرمایه‌گذاری در مدت اعتبار پروانه را به واحد مدیریت صدور پروانه اشتغال و اقامت اتباع خارجی سازمان منطقه آزاد انزلی تحویل نماید. همچنین عدم ارائه اسناد مذکور و یا برداشت وجه از حساب مذکور، منجر به عدم تمدید پروانه اشتغال و اقامت تبعه خارجی شده و حقی برای درخواست کننده برای تداوم حضور اتباع خارجی ایجاد نمی‌کند.
ارائه پروانه اشتغال و اقامت به تجار و سرمایه‌گذاران خارجی مطابق با بندهای 1و2و3و4و5 این شیوه نامه شامل فرد سرمایه‌گذار و اعضای هیأت مدیره(مطابق با مستندات رسمی مندرج در روزنامه رسمی) بوده و این امر حقی را برای   صدور مجوز اقامت برای وابستگان تبعه خارجی ایجاد نمی‌نماید. بدیهی است سازمان منطقه آزاد انزلی می‌تواند با هدف ایجاد انگیزه و تقویت فعالیت اقتصادی در صورت دارا بودن شاخص‌های چشمگیر و قابل توجه اقتصادی سرمایه‌گذار از جمله بکارگیری تعداد زیادی از پرسنل ایرانی، خرید ماشین آلات تخصصی در حوزه فعالیت شرکت، نسبت به صدور پروانه اقامت برای تعدادی از منسوبین فرد سرمایه‌گذاراز طریق طرح در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی مساعدت نمایند  .
تبصره الف): موارد مطرح در بند حاضر صرفاً شامل اعضای درجه یک خانواده تبعه سرمایه‌گذار و با ارائه مدارک رسمی برای اثبات نسبت می‌باشد و شامل افراد غیرنظیر همراهان و غیره نمی‌باشد.
تبصره ب):در هر صورت طبق تبصره ماده 41 مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (10%) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.
در راستای سیاست‌های اعلامی دولت محترم برای صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش میزان اشتغال و به منظور کمک به حل معضل بیکاری در کشور کلیه مراکز، سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی ثبت شده در منطقه آزاد انزلی و پیمانکاران مرتبط با آنها حتی الامکان کارگران و پرسنل مورد نیاز خود را صرفاً از نیروی کار ایرانی تأمین کنند.
تبصره الف): در صورت الزام به کارگیری از خدمات  وتخصص اتباع خارجی در مواردی که نیروی متخصص داخلی در دسترس نباشد لزوم ارائه رزومه نیروی کار خارجی توسط کارفرما به مدیریت تخصصی مرتبط در سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص تخصص و سابقه کار افراد خارجی که درخواست اشتغال بکار در منطقه آزاد انزلی را دارند، الزامی می‌باشد.
جرائم و مجازات‌‌های ناشی از بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی و عدم اطلاع‌رسانی درخصوص پایان رابطه استخدامی کارفرما با تبعه خارجی در منطقه آزاد انزلی در کلیه شقوق آن از قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی در سرزمین اصلی تبعیت می‌نماید.(1- ماده 181 قانون کار: کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است بکار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه که در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به متولی صدور پروانه اشتغال واقامت سازمان منطقه آزاد انزلی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد. 2- بند ج ماده 11  قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت: به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در سازمان، منطقه آزاد انزلی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی  فاقد پروانه را به کار گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به 
حساب سازمان منطقه آزاد انزلی واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده(181) قانون کار مصوب 29/08/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.)
وفق ماده 43 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه وتأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران:  اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می‌ورزند تعهد خواهند کرد که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص‌های خود را آموزش دهند. چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد.
در صورت نیاز به تمدید پروانه اشتغال می‌بایست حداقل یک ماه قبل از اتمام مهلت پروانه اشتغال صادره تمدید آن کتباً از متولی صدور پروانه اشتغال سازمان منطقه آزاد انزلی درخواست گردد و در صورت عدم موافقت آن واحد با تمدید پروانه اشتغال، تبعه خارجی مؤظف است پس از مهلت پروانه، منطقه یا کشور را ترک کند. همچنین درخواست‌کننده مؤظف است در زمان تحویل درخواست مکتوب برای 
تمدید پروانه اشتغال کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را تحویل نماید. لذا زمان تحویل درخواست مطابق با زمان تحویل مدارک خواهد بود و مسئولیت آن برعهده درخواست‌کننده می‌باشد.
در صورتی که تبعه خارجی در طول مدت اعتبار پروانه اشتغال یا پس از پایان آن قصد خروج قطعی از کشور را داشته باشد، کارفرمای وی مؤظف است مراتب خروج وی را 15 روز قبل برای ابطال پروانه اشتغال به متولی صدور پروانه اشتغال و اقامت سازمان منطقه آزاد انزلی اعلام نماید.
در صورت خروج موقت تبعه خارجی، کارفرمای وی می‌بایست طی درخواست کتبی و15 روز پیش از خروج، موضوع را به سازمان منعکس نماید تا نسبت به صدور ویزای خروج تبعه خارجی و هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی اقدامات لازم اعمال گردد. بدیهی است عدم رعایت بند مذکور هیچ مسئولیتی را برعهده سازمان منطقه آزاد انزلی برای هماهنگی صدور ویزای خروج تبعه خارجی ایجاد نمی‌کند و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت بند فوق و عدم صدور مجوزهای مربوطه برعهده کارفرما و تبعه خارجی می‌باشد.
 پروانه اشتغال صادره به منزله پروانه اقامت نبوده وکارفرما یا تبعه خارجی مکلف است برای دریافت پروانه اقامت با هماهنگی سازمان منطقه آزاد انزلی به اداره اتباع خارجی نیروی انتظامی مراجعه نماید.
14- رعایت کلیه شئونات اخلاقی و اسلامی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در طول مدت اقامت در کشور و منطقه آزاد انزلی از سوی تبعه خارجی دارای پروانه اشتغال و همراهان وی الزامی است.
15- کلیه اتباع خارجی که پروانه اشتغال از متولی آن در سازمان منطقه آزاد انزلی دریافت می نمایند مؤظفند در داخل محدوده منطقه آزاد انزلی(محدوده مصوب) و در چهارچوب پروانه بهره‌برداری ، مجوز سرمایه گذاری و مجوز فعالیت اقتصادی که قبلاً از سازمان اخذ نموده‌اند، فعالیت نمایند.
16- تبعه خارجی می‌بایست در داخل استان گیلان سکونت داشته و حداقل یک روز پیش از خروج از استان مراتب را به اداره اتباع خارجه نیروی انتظامی شهرستان محل سکونت اطلاع دهد.
17- تبعه خارجی باید تغییر محل سکونت خود را ظرف مدت دو روز کتباً به متولی صدور پروانه اشتغال و اقامت سازمان منطقه آزاد انزلی اطلاع دهد.
18- در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات سازمان منطقه آزاد انزلی توسط دارنده پروانه اشتغال و یا عدم رعایت تعهدات مذکور و سایر موارد پیش‌بینی نشده در قوانین و مقررات موجود با صلاحدید و نظر متولی صدور پروانه اشتغال در سازمان منطقه آزاد انزلی نسبت به ابطال پروانه اشتغال تبعه خارجی اقدام خواهد شد.
19- در زمان صدور، تجدید، تمدید پروانه اشتغال و همچنین خروج تبعه خارجی از کشور، حضور تبعه در  دفتر مرکز صدور پروانه اشتغال سازمان منطقه آزاد انزلی الزامی است.
20-کارفرمایان متقاضی بکارگیری تعداد  10 نفر تبعه خارجی وبیشتر می بایست پس از تشکیل پرونده کارفرما درخواست تصویب نمودار سازمانی را به سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه نموده ودرخواست مذکور در هیأت فنی اشتغال منطقه به تصویب برسد.
21- کلیه در خواست ها در خصوص صدور ،تمدید وتجدید پروانه اشتغال واقامت اتباع خارجی در هیأت فنی اشتغال منطقه آزاد انزلی طرح شده و مورد بررسی قرار گیرد ومصوبات هیأت فنی اشتغال منطقه لازم الاجراء می باشد.
 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0